Miya Ushida Architects

Island House by Miya Ushida, captured by Rory Gardiner

11/02/2023